Váš Předseda +420 602 797 978

Správa nemovitostí

Externí správce nemovitostí (domovník)

Není v domě nikdo, kdo by pravidelně kontroloval stav domu a řešil neprodleně havarijní situace?
Funkci externího správce objektu, který zajišťuje např. přístupy do domu revizním technikům, neprodleně po nahlášení havárie řeší havarijní situaci s ověřenou firmou, při pravidelných návštěvách provádí kontrolu stavu domu a prohlídky v případě potřeby či další správcovské aktivity.

Hodnoty vašeho předsedy

Profesionální přístup

Více než 15 let zkušeností
plnění všech povinností předsedy SVJ vyplývající z platných právních předpisů a ze stanov SVJ

Řízení

zajištění chodu domu od A do Z

Efektivita

Včasné plnění schválených usnesení
efektivní komunikace s vlastníky, možnost online

Dovednosti

více než 15 let zkušeností více než 30 SVJ, více než 1.000 jednotek pod našimi křídly

Spolehlivost

právní zodpovědnost za chod domu

Empatie

Osobní a lidský přístup
Eliminace dlouhodobých problému v domě, narovnání sousedských vztahů

Důvěra

Transparentnost, vzdálený přístup k informacím přes internetový portál, spolupráce s prověřenými subjekty

Aktivita

Kontroling, okamžitá řešení problémů
Optimalizace nákladů
Komunikace

Nezávazná poptávka

Poskytujeme profesionální řešení pro správu SVJ