Profesionální předseda SVJ

Služby pro Kladno a okolí

Nechce se nikdo z domu ujmout náročné a zodpovědné pozice?

Výkon předsedy SVJ je mimořádně zodpovědný úkol. Většinou jej nechce nikdo ze společenství vlastníků dělat, protože je to náročná a nedoceněná funkce. Bytové domy se bez předsedy neobejdou. Jsme profesionálové s dlouholetou zkušeností. Svěřte své starosti nám.

Kontaktujte nás. ZDARMA uděláme analýzu a stanovíme přesnou částku za naše služby.

Předseda SVJ se věnuje například:

 • Jednáme ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci SVJ
 • Odpovídáme za vedení písemností, zápisů ze shromáždění, přípravy shromáždění, usnesení.
 • Činíme opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků
 • Vedeme evidenci vlastníků
 • Zajišťujeme optimalizaci nákladů a objemů dodávek od dodavatelů služeb pro vaši nemovitost (teplo, voda, plyn, pojištění, výběrová řízení apod.)
 • Zajišťujeme plnění usnesení shromáždění vlastníků
 • Vyřizujeme žádosti, doporučení, připomínky a stížnosti od členů společenství
 • Zajišťujeme zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic
 • Pravidelné informační výstupy a přehledy

Doplňkové služby:

 • Právní poradenství a dohled
 • Služby notářské kanceláře při úpravě stanov SVJ
 • Realitní služby

Zprostředkujeme:

Účetní správa domu

 • zpracování roční účetní závěrky a daňového přiznání
 • vyúčtování příspěvku na správu domu a služeb SVJ
 • a další

Externí správce budovy (domovník)

Není v domě nikdo, kdo by pravidelně kontroloval stav domu a řešil neprodleně havarijní situace?

Funkci externího správce objektu, který zajišťuje přístupy do domu revizním technikům apod, neprodleně po nahlášení havárie řeší havarijní situaci s ověřenou firmou, při pravidelných návštěvách provádí kontrolu stavu domu, provádí prohlídky v případě potřeby atd.