Ceník služeb Vašeho Předsedy

Pro stanovení ceny za služby profesionálního předsedy SVJ či domovníka pro váš dům nás kontaktujte, ZDARMA uděláme analýzu a stanovíme přesnou částku. Kontaktujte nás.

Cena za převzetí odpovědnosti předsedy SVJ je vždy nastavena individuálně. Záleží na situaci, co přesně váš dům potřebuje a na rozsahu kooperace těchto činností se správcem resp. domovníkem.

Za jednotku se odměna za funkci profesionálního předsedy pohybuje od 70,-Kč do 250,-Kč/jednotka/měsíc bez DPH. Cena za funkci externího předsedy je fakturována společenství vlastníků, tedy je konečná  a SVJ nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Abychom se o váš dům mohli starat s péčí řádného hospodáře, stanovili jsme minimální cenu za výkon funkce profesionálního předsedy SVJ  na 3.000,-Kč bez DPH za dům. A to v závislosti na počtu jednotek, na ekonomickém a technickém stavu domu.

Nadstandardní služba externího domovníka je kalkulována vždy až s analýzou konkrétního domu.

  • Při nižším počtu jednotek SVJ, než 12, je cena za služby více k diskusi, ale v tomto případě se snažíme přesvědčit vlastníky, aby vybrali někoho ze svých řad, komu jsme ochotni poskytnout proškolení 1x ročně za 3.000,- bez DPH.

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat. Vytvoříme nabídku pro váš dům.