Ceník služeb Vašeho Předsedy

Pro stanovení ceny za služby profesionálního předsedy SVJ či správce objektu pro váš dům nás kontaktujte, ZDARMA uděláme analýzu a stanovíme přesnou částku. Kontaktujte nás.

Cena za převzetí odpovědnosti předsedy SVJ je vždy nastavena individuálně. Záleží na situaci, co přesně váš dům potřebuje a na rozsahu kooperace těchto činností se správcem resp. domovníkem.

Za jednotku se odměna za funkci profesionálního předsedy pohybuje od 150,-Kč do 300,-Kč/jednotka/měsíc nebo dle individuální dohody. Cena za funkci externího předsedy je fakturována společenství vlastníků, tedy je konečná a SVJ nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Dle našich zkušeností je průměrná cena za jednotku v námi spravovaných domech 190 Kč/měsíčně.

Co například ovlivňuje cenu:

  • Kolik je v domě jednotek
  • Velikost domu
  • Kolik lidí je v pronájmu
  • Jaký je technický stav domu
  • a další.

Abychom se o váš dům mohli starat s péčí řádného hospodáře, stanovili jsme minimální cenu za výkon funkce profesionálního předsedy SVJ  na 4000,-Kč bez DPH za dům. A to v závislosti na počtu jednotek, na ekonomickém a technickém stavu domu.

Nadstandardní služba externího správce objektu je kalkulována vždy až s analýzou konkrétního domu.

  • Při nižším počtu jednotek SVJ, než 12, je cena za služby více k diskusi, ale v tomto případě se snažíme přesvědčit vlastníky, aby vybrali někoho ze svých řad, komu jsme ochotni poskytnout proškolení 1x ročně za 3.000,- bez DPH.

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat. Vytvoříme nabídku pro váš dům.