Proč se vyplatí najmout předsedu SVJ?

Profesionální předseda SVJ přebere veškerou zodpovědnost za výkon statutárního orgánu SVJ.

Zbavíme vás starostí a obav z odpovědnosti za způsobené škody. Členové statutárních orgánů musí povinně jednat s péčí řádného hospodáře.

Máme odpovídající zkušenosti. Tato funkce klade vysoké nároky na odborné znalosti a dovednosti. Ideálně právní a účetní znalosti, ale také manažerské a organizační dovednosti.

Ujmeme se nevděčné práce, kterou nechce nikdo dělat. Odpovědnost člena výboru nechce nikdo převzít, ale téměř každý jej, při nejbližší možné příležitosti, dokáže zkritizovat.

Co všechno Váš Předseda zajišťuje?

Jednoduše se staráme o vše, co s touto funkcí souvisí. Mezi vykonávané práce patří například uzavírání smluv dle finančního limitu a pravidel určených shromážděním, evidenci vlastníků jednotek a povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku.

A mnoho dalšího. Například:

  • Příprava shromáždění vlastníků včetně rozeslání pozvánek, prezenci a přípravu podkladů.
  • Převezmeme běžnou agendu jako jsou stížnosti nebo žádosti od členů sdružení.
  • Informování členů společenství o činnosti a o dění ve společenství.
  • Zpracování, schválení věcného a finančního plánu oprav a investic.
  • Aktivní vyhledávání příležitostí k úsporám.
  • Včasné plnění závazků společenství, které vznikly na základě smluvních vztahů nebo jiných závazků.

Co je potřeba pro přechod pod profesionálního předsedu SVJ?

V první řadě je potřeba upravit stanovy SVJ, aby bylo možné zvolit za předsedu fyzickou nebo právnickou osobu, která v domě nevlastní jednotku.

Vytvořit kontrolní komisi nebo funkci revizora.

Nakonec svolat shromáždění, odsouhlasit nové stanovy a zvolit osoby do jejich funkcí.

Jak změna probíhá?

Na schůzce vám zodpovíme všechny důležité dotazy, které vás zajímají. Poté připravíme návrh změny stanov SVJ, aby všechny změny probíhaly podle zákona.

Také vám pomůžeme svolat shromáždění vlastníků, na kterém představíme profesionálního předsedu SVJ a zodpovíme veškeré dotazy.

Po odsouhlasení předsedy přejdeme k podpisu smluv, a nakonec přebereme správu domu pod naše opatrovnictví. Také provede pečlivý audit. Připravíme zprávu a plán aktivit pro další období.